<wstecz>dalej

Profesjonalny biznesplan

Osiągnięcie celów organizacji uzależnione jest przede wszystkim od podejmowania świadomych i przemyślanych decyzji.

Dokumentem obrazującym możliwe szanse i zagrożenia, a przez to racjonalizującym wykorzystywanie posiadanych zasobów, jest biznesplan (ang. business plan).

Tworząc najważniejszy dokument planistyczny regulujący funkcjonowanie firm naszych klientów, kierujemy się w szczególności jego kompeksowością i łatwością użycia.

Przygotowywane przez nas biznesplany zawsze są poprzedzone konsultacjami z inwestorami, analizą przeprowadzonych dotychczas badań oraz przedłożonych sprawozdań z raportów rynkowych.

Opracujemy profesjonalny i dopasowany do oczekiwań dokument wraz ze wsparciem merytorycznym w trakcie jego wdrażania.

Profesjonalny biznesplan zawiera takie składowe jak: 

- Identyfikacja firmy

- Charakterystyka projektu

- Szczegółowa analiza sytuacji wyjściowej

- Wnikliwa analiza otoczenia,

- Wskazanie grupy docelowej,

- Obszerna prezentacja struktury oferowanych produktów i usług,

- Strategia rynkowa,

- Plan marketingowy,

- Plan finansowy (w tym rachunek zysków i strat),

- Sposoby kontroli osiąganych wyników,

- Kierunki rozwoju.

Dopełnieniem biznesplanu jest wizja i misja, których zadaniem jest ukierunkowanie pracowników na osiągnięcie wyznaczonych celów i wyzwolenie w nich chęci do dalszego działania.

Ostatecznie przecież "cele, które nie są zapisane, są tylko życzeniami."

W celu otrzymania wyceny, prosimy o kontakt mailowy: kontakt@grupabalana.pl